Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Превенция отпадане

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2016-2017 година

Приета с решение на Педагогическия съвет с протокол № 13/01.09.2016 г.

Вижте целия документ