Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Стратегия за развитие на училището 2023-2028 г.

Документът е приет срешение на Педагогическия съвет
Протокол № 14/04.09.2023 г.

Вижте целия документ