Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Стратегия

Стратегия за развитие на училището

Приета с решение на Педагогическия съвет с протокол № 7/01.09.2020 г.

Вижте целия документ