Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Стратегия за развитие на училището 2020-2024 г.

Документът е приет с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 7/01.09.2020 г.

Вижте целия документ