Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Уязвими групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Вижте целия документ