Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Екип

 

Мартина Георгиева

Учител, български език и литература

 

Цветелина Иванова

Учител, български език и литература

 

Александра Станкова

Учител, български език и литература

 

Николета Колева

Учител, български език и литература

 

Д-р Владислав Миланов

Учител, български език и литература

 

Ивета Боянова

Учител, математика и информационни технологии

 

Стефани Сапунджиева 

Учител, математика и информационни технологии

 

Ивайло Ангелов

Учител, математика

 

Ивелина Ситнилска

Учител, математика и информационни технологии

 

Цветелин Бонев

Учител, математика

 

Диана Костова

Главен учител, информационни технологии, пета професионално-квалификационна степен

 

Петя Михайлова

Учител, испански език

 

Деница Александрова

Учител, испански език

 

Мария Иванова

Учител, английски език

 

Елена Пехливанска

Учител, английски език

 

Росица Николова

Учител, английски език

 

Димитрина Икономова

Учител, английски език

 

София Матанска

Учител, история и цивилизации

 

Детелин Аврамов

Старши учител, история и цивилизации

 

Катерина Ереданска

Учител, география и икономика

 

Мила Кендерова

Учител, география и икономика, биология и здравно образование

 

Валентин Христов

Учител, философски дисциплини

 

Десислава Лазарова

Учител, прадприемачество

 

Мухаммед Мохаммед

Учител, биология и здравно образование

 

Борис Стефанов

Учител, физика и астрономия, математика

 

Петранка Гавазка

Старши учител, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, втора професионално-квалификационна степен

 

Малинка Трайкова

Учител, изобразително изкуство

 

Теодор Димитров

Учител, музика

 

Владимир Тодоров

Учител, музика

 

Таня Велкова

Учител, технологии и предприемачество

 

Петя Милкова

Учител, физическо възпитание и спорт

 

Д-р Боян Златев

Учител, физическо възпитание и спорт

 

Валентин Борисов

Учител, физическо възпитание и спорт

 

Боряна Ковчезлиева

Учител, физическо възпитание и спорт

 

Цвета Иванова

Учител, начален учител

 

Васил Младенов

Учител, начален етап

 

Инна Атанасова

Учител, начален етап

 

Боряна Стоилова

Учител, начален етап

 

Юлиана Каменова

Учител, начален етап

 

Петя Крачунова

Старши учител, начален етап, пета професионално-квалификационна степен

 

Дорина Христова

 Учител, начален етап

 

Гергана Будинова

Учител, начален етап

 

 

Татяна Демирева Кръстева

Учител, начален етап

 

Полина Манолова

Учител, начален етап

 

Габриела Димитрова

Учител, начален етап

 

Дора Бешева

Старши учител, начален етап

 

Надя Асенова

Учител, група за целодневна организация

  

 

Албена Димова

Учител, група за целодневна организация

  

 

Даниела Хараламбиева

Учител, група за целодневна организация

 

Христина Даулева

Учител, група за целодневна организация

 

Десимария Иванова

Учител, група за целодневна организация

 

Поли Иванова

Учител, група за целодневна организация

 

 

Любослава Великова

Учител, група за целодневна организация

 

Пламена Куршумова

Учител, група за целодневна организация

 

Настя Арнаутска

Учител, група за целодневна организация

 

Елка Вълкова

Учител, предучилищна подготовка

 

Вергиния Николова

Учител, предучилищна подготовка

 

Анна Петрова

Учител, предучилищна подготовка

 

Десислава Калайджиева

Психолог

 

Камелия Иванова

Ресурсен учитела

 

Виктория Спасова

Ресурсен учител