Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

История

history21
Първият екип от преподаватели на училището през далечната 1931 година, с директор Крум Никодимов (в центъра на първата редица).

1931 г. – училището е създадено като филиал на II мъжка гимназия с тенденция да се развие като IV мъжка гимназия. Учебните занятия се провеждат в сграда на бул. „Цар Фердинант” № 60, сега бул. „Васил Левски”.

1932 г. – преобразува се в самостоятелна образователна институция.

1934 г. – училището се преобразува в средно смесено училище.

1936 г. – поради нарасналия брой на учениците училището се разделя на I-во и II-ро Средни смесени училища. В сградата на бул. „Цар Фердинант” остават учениците, които ще се обучават в бъдещата IV девическа гимназия.

1937 г. – обособява се като IV девическа гимназия.

1939 г. – получава името „Христо Ботев".

1945 г. – пръснатата в няколко сгради IV девическа гимназия се събира в сградата на II мъжка гимназия.

1950 г. – IV девическа гимназия се преименува в 21 девическо училище „Христо Ботев”.

1954 г. – училището се преобразува в смесено.

1976 г. – 21 ЕСПУ се слива с 30-то основно училище и се премества в сградата на ул. „Люботрън” в кв. „Лозенец”.

1990 г. – създават се първите за страната паралелки чуждоезиков профил – английски език в СОУ.

1998 г. – създава се профил Изобразително изкуство.

2016 г. – преименува се на 21. Средно училище „Христо Ботев”.

2017 г. – създава се профил Предприемачество.

2021-2022 г. – държавният план-прием се осъществява в две паралелки с профил Предприемачески, с интензивно изучаване на английски и на испански език.