Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Покана до председателя на Обществения съвет към 21 СУ.

Покана от председателя на Обществения съвет към 21. СУ за свикване на заседание - април 2019 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2019 г.

Вижте целия документ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21. СУ за свикване на заседание - март2019 г.

Вижте целия документ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21. СУ за свикване на заседание - януари 2019 г.

Вижте целия документ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21. СУ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - октомври 2018 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2018 г.

Вижте целия документ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21. СУ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21. СУ за свикване на заседание - април 2018 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2018 г.

Вижте целия документ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21. СУ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21. СУ за свикване на заседание - юли 2018 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2018 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета към 31.12.2017 г.

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - 29.01.2018 г., 18.00 ч.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета към 31.12.2017 г.

Вижте целия документ

Доклад за изпълнение на делегирания бюджета за 2017 г.

Вижте целия документ

Избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците от I клас за учебната 2018-2019 г.

Вижте целия документ