Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Ученически съвет

Устав на ученическия съвет ТУК