Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Санкции

Нарушения на училищната дисциплина и санкции на учениците

Вижте целия документ